Kozarčanin značenje

Kozarčanin, Ivo (1911–41), hrv. književnik; pisao poeziju (Tuga ljeta; Sviram u sviralu; Mrtve oči) i kritiku; u novelama i romanima (Tuđa žena; Sam čovjek) prevladavaju naturalistički opisi i gradski život.