Kozara značenje

Kozara, gora u SZ dijelu Bosne, BiH; najviši vrh Lisina, 977 m. Nac. park.