Koydl značenje

Koydl, Nikola (1939), hrv. slikar; bojom dočarava apstraktne krajolike.