kovnarice značenje

kovnarice (Chalcididae), por. kukaca iz natpor. svrdlara; ličinke parazitiraju na jajima, ličinkama i kukuljicama drugih kukaca; smokvina kovnarica (Blastophaga psenes) živi u smokvi i važna je za njezinu oplodnju.