Kovačec značenje

Kovačec, August (1938), hrv. jezikoslovac, romanist; sveuč. profesor. Bavi se poredbenom romanskom sintaksom i romanskim književnostima te balkanskim jezicima. U Leksikografskom zavodu »M Krleža« bio gl. urednik Hrvatskoga općega leksikona (1991–96) i gl. urednik Hrvatske enciklopedije (od 2001). Istrorumunjsko-hrvatski rječnik: (s gramatikom i tekstovima).