Köttlach značenje

Köttlach, mjesto u Austriji; lokalitet eponim ranosrednjovj. kulture (mnogobrojni ostaci i u Sloveniji).