kotiljon značenje

kotiljon (franc. cottillon: podsuknja). 1. Živahan stari franc. ples. 2. Sitan dar kojim plesačice daruju svoje plesače. 3. Završni ples na svečanoj plesnoj priredbi.