kostriš značenje

kostriš (dragušac; Senecio), biljni rod s o. 1300 vrsta iz por. glavočika; neke se uzgajaju kao ukrasne biljke ili se koriste u ljekarništvu; neke su balkansko-ilirski endemi (S. bosniacus, S. visianianus, S. karoli-malyi). U nas najčešći obični k. (S. vulgaris), primorski k. (S. cineraria), šumski k. (S. nemorensis).