Kosovo polje značenje

Kosovo polje, kotlina na Kosovu; o. 500 km2. Gl. vodeni tokovi: Sitnica, Lepenac, Nerodimka (bifurkacija). Uspijevaju žitarice. Na planinskom rubu rudna ležišta (Trepča i dr.). Veći gradovi: Priština, Kosovska Mitrovica.