Kosmač značenje

Kosmač, Ciril (1910–80), slov. književnik; novelistički obrađuje život slov. sela. Sreća i kruh; Buđenje; Proljetni dan; Balada o trubi i oblaku.