Koruška značenje

Koruška (njem. Kärnten), pokrajina (Bundesland) u J Austriji; 9533 km2, 561 126 st. (Slovenaca o. 60 000). Upravno središte Klagenfurt (Celovec). Pretežito gorovit kraj s prostranim kotlinama (najveća Celovečka) i jezerima (Ossiacher, Wörther see i dr.). Poljodjelstvo; rudarstvo (magnezit, olovo, cink i dr.); kem., drvna, elektroind.; turizam. – pov U 6. st. naseljena Slavenima, potom ušla u sastav Karantanije; od 976. posebno njem. vojvodstvo; 1335. dolazi pod Habsburgovce. Nakon I. svj. rata najveći dio slovenske Koruške na temelju plebiscita (1920) pripao Austriji.