Korsakov značenje

Korsakov, Sergej Sergejevič (1854–1900), rus. psihijatar; opisao (1897) alkoholnu psihozu praćenu upalom živaca (Korsakovljeva psihoza). Uveo u psihijatriju pojam paranoje; istraživao uzroke duševne bolesti.