korovi značenje

korovi, biljke koje rastu uz poljoprivr. kulture konkurirajući im za prostor, hranu i svjetlo; uklanjaju se obradbom tla i herbicidima.