Korošić značenje

Korošić, Marijan (1929–89), hrv. ekonomist; bavio se pitanjima tržišta, cijena, antiinflacijske politike i ekon. integracijama. Osnove ekonomike poduzeća; Jugoslavenska kriza.