korona značenje

korona (lat. corona: kruna, vijenac). 1. astr vanjski slojevi Sunčeve atmosfere, prostim okom vidljivi samo za potpune pomrčine Sunca. Sastoji se od vrlo rijetke plazme (108 čestica u cm3) temperature od o. 2 mil. K, koja se postupno pretapa u plazmu međuplanetarnoga prostora. 2. glazb u notnom pismu, znak kojim se produljuje trajanje tona (ili stanke) za polovicu njegove vrijednosti. 3. Niz obojenih svjetlosnih prstenova oko Sunca ili Mjeseca nastalih ogibom svjetla na kapljicama oblaka ili magle.