korjenovanje značenje

korjenovanje, mat radiciranje; operacija suprotna potenciranju, tj. određivanje baze kad je poznata potencija i eksponent; npr. kako je 54 = 625, to je četvrti korijen iz 625 jednak 5, što se piše Broj koji se korjenuje zove se radikand, a rezultat korijen ili radikal.