Koriolan značenje

Koriolan, Gnej Marcije (prva pol. ← 5. st.), legendarni rim. junak. Osvojio volščanski grad Corioli. Njegova okrutnost prema plebejcima izazvala je pobunu, pa je pobjegao Volščanima i s njima udario na Rim; kad su ga žena i majka nagovorile da odustane od opsade, Volščani su ga ubili. Motiv Koriolana inspirirao je mnoge umjetnike (Beethoven, Shakespeare).