Korint značenje

Korint (grč. Kórinthos), grč. grad i luka na korintskoj prevlaci u SI Peloponezu; 22 700 st. Izvoz grožđica, maslinova ulja i svile. Turizam. Mnogobrojni spomenici iz grč., rim. i biz. doba. – K. su vjerojatno osnovali Dorani u ← 9. st. Važno trg. i kult. središte Grčke. Trg. konkurencija Korinta i Atene jedan je od uzroka Peloponeškoga rata. Protiv prevlasti Sparte vodio je Korintski rat (← 395. do 386). Razorili ga Rimljani ← 146., i ponovno izgradili ← 44. U biz. doba gl. grad teme Peloponez. Poslije pod vlašću Mlečana i Turaka. U 19. st. u sklopu oslobođene Grčke.