korenovska kultura značenje

korenovska kultura, neolitička kultura raširena u sr. Hrvatskoj (Malo Korenovo, Drljanovac, Kaniška Iva, Tomašica).