korelat značenje

korelat (novolat.), korelativ, popratna pojava, suodnosni pojam, nadopuna; u gramatici → korelativ.