Korać značenje

Korać, Vitomir (1877–1941), hrv. političar, socijaldemokrat; nakon I. svj. rata kao jedan od vođa desnih socijalista uživao povjerenje jugosl. režima. Povijest radničkog pokreta u Hrvatskoj i Slavoniji.