koprologija značenje

koprologija (grč.), istraživanje fekalija u dijagnostičke svrhe. fig naziv za pornografsku literaturu.