Kopernik značenje

Kopernik, Nikola (1473–1543), poljski astronom; utemeljitelj moderne astronomije. Prvi je sve pojave u svezi s gibanjem Zemlje sveo u jedinstven logički sustav izgradivši nov, heliocentrični sustav nasuprot tadašnjem geocentričnom. Rasuđujući na temelju relativnosti gibanja, postavio je tezu: Zemlja i planeti jednoliko se gibaju po kružnicama kojima je u središtu Sunce.