Kopački rit značenje

Kopački rit, park prirode SI od Osijeka u Baranji; močvarno područje, posebno važno za seobu ptica; bogate populacije jelena, srna i divljih svinja. Uže područje naročito zaštićeno kao posebni zoološki rezervat.