Kopač značenje

Kopač, Slavko (1913–95), hrv. slikar, od 1948. u Parizu; slobodnim, ekspresivnim oblikovanjem i sirovim koloritom blizak smjeru »art brut«, bavio se i skulpturom i keramikom.