koordinatograf značenje

koordinatograf (lat.+grč.), sprava za ucrtavanje točaka prema njihovim koordinatama.