koordinativna veza značenje

koordinativna veza, vrsta kem. veze atoma ili at. skupina na neki središnji atom ili ion pomoću glavnih i sporednih valencija.