koordinacija značenje

koordinacija (lat.), usklađivanje, prilagođivanje, sukladnost.