kooptacija značenje

kooptacija (lat.), izbor članova nekoga odbora, što ga obavlja sam taj odbor, bez sudjelovanja širega kruga birača.