konvergencija značenje

konvergencija (lat.). 1. Međusobno približavanje; sličnost, podudarnost osobina. 2. biol podudarnost u građi tijela filogenetski posve neovisnih organizama koji žive u sličnoj okolini (npr. ribe i kitovi); rezultat je adaptacije. 3. Granica između tople i hladne vode u oceanima. 4. U meteorologiji, strujanje zraka pri kojem u neko područje ulazi više zraka nego što izlazi. 5. mat svojstvo niza ili reda da teži nekoj konačnoj → graničnoj vrijednosti; svojstvo dvaju ili više pravaca da se sastaju u nekoj točki. 6. lingv približavanje među jezičnim strukturama (jezicima) kao posljedica (dugotrajna) jezičnoga dodira – npr. među balkanskim jezicima.