konvent značenje

konvent (lat.). 1. Kod Rimljana, sudbeno zasjedanje. 2. U ranokršć. doba, sastanak redovnika; u sr. vijeku, samostan. 3. Za Franc. revolucije, zastupnička skupština. 4. (engl.) glavna skupština slobodnih zidara.