konvencionalna publikacija značenje

konvencionalna publikacija, izdanje sa sadržajem zapisanim prirodnim jezikom, za korištenje kojega nisu potrebna tehn. pomagala.