konvektivna ćelija značenje

konvektivna ćelija, mjehur plina ili tekućine koji se iz sloja više temperature zbog uzgona uzdiže, ekspandira i prenosi energiju u sloj niže temperature. Na Suncu konvektivni prijenos energije započinje 200 000 km ispod fotosfere.