kontrakcija značenje

kontrakcija (lat.). 1. Stezanje, skupljanje (smanjivanje), npr. obujma pri miješanju nekih tekućina. 2. lingv stezanje dvaju ili triju samoglasnika u jedan, npr. došô mj. došao; stezanje čitave riječi u kraći oblik, npr. nacizam mj. nacionalsocijalizam, u pisanju gđa mj. gospođa. 3. biol stezanje protoplazme, njezinih diferenciranih dijelova ili mišićnih stanica.