kontinuitet značenje

kontinuitet (lat.). 1. Neprekidnost, slijed, nastavljanje, produljivanje bez prekida. 2. mat svojstvo kontinuiranih (neprekinutih) funkcija prema kojemu svakoj dovoljno maloj promjeni argumenta (nezavisne varijable) odgovara po volji mala promjena funkcije.