kontekst značenje

kontekst (lat.), govorna, odn. misaona cjelina kojoj neka riječ, rečenica, izjava i sl. pripada i po kojoj dobiva svoj određeni smisao.