konstruktivizam značenje

konstruktivizam (lat.), u umjetnosti i književnosti (A. N. Čičerin) poslije I. svj. rata, težnja prema funkcionalnosti umj. oblikâ u skladu s razvojem tehnike i industrijalizacije.