Konstantin IX. Monomah značenje

Konstantin IX. Monomah (1000–1055), biz. car od 1042. Normani, Seldžuci i Pečenezi oduzeli su mu velike dijelove carstva. Za njegove vladavine 1054. došlo je do raskola između Istočne i Zapadne crkve.