konsolidacija značenje

konsolidacija (lat.). 1. Učvršćenje, sređivanje. 2. pravo način prestanka založnoga prava prelaskom zaloga u vlasništvo vjerovnika; prestanak služnosti kada se pravo služnosti i vlasništvo služne stvari spoje u istoj osobi. 3. ekon pretvaranje više drž. zajmova s različitim uvjetima i rokovima u jedan zajam s jedinstvenim uvjetima; pretvaranje kratkoročnoga drž. zajma u dugoročni, ili u vremenski neograničenu rentu.