Konrad od Mazovije značenje

Konrad od Mazovije (1191–1247), polj. knez, vladar Kujavije i Mazovije. Ratujući protiv baltičkih Prusa, doveo je kao saveznike u zemlju (1226) Njemački viteški red, kojemu je prepustio osvojeno područje I od Visle, a to je Poljsku odvojilo od Baltika.