konotacija značenje

konotacija (lat.), posebno značenje što ga riječ ili izričaj dobiva u danom kontekstu ili situaciji; također, afektivno suznačenje riječi.