konkretan značenje

konkretan (lat.), stvaran, osjetilima pristupačan; koji ponajprije ide za primjenom, a ne zanima ga teorija. supr apstraktan.