konji značenje

konji (Equidae), por. sisavaca kopitara neparnoprstaša dugačkih nogu s jednim prstom koji završava kopitom. Rod današnjih konja (Equus) potječe od troprstoga am. hipariona; vrste: euraz. divlji konj (E. ferus), az. polumagarac (E. hemionus), afr. divlji magarac (E. asinus) i divlji konj (E. przewalskii) koji je ugrožena vrsta, te zebra. Pripitomljene podvrste i pasmine: hladnokrvni (španj., belg., norički, franc., hrv.) konji i toplokrvni (arapski, bosanski, nonijus, lipicanci); križanjima dobiveni bastardi: mazga i mula.