konica značenje

konica (Galinsoga), am. biljni rod s o. 10 zeljastih vrsta iz por. glavočika; u nas dvije adventivne korovne vrste (G. ciliata i G. parviflora).