kongres značenje

kongres (lat.). 1. Skup, zbor, opći sastanak umjetnika, političara, znanstvenika i dr.; skupština ili redovno periodično zasjedanje neke organizacije, društva i sl. 2. Zasjedanje predstavnika različitih država na kojemu se rješavaju važna međunar. pitanja. 3. U SAD-u i nekim drugim am. državama, naziv za oba doma predstavničkoga tijela.