konektor značenje

konektor (lat.), u distribucijskoj lingvistici, element koji dvije rečenice povezuje u jednu transformiranu (npr. veznik ako).