kondicional značenje

kondicional (lat.), lingv pogodbeni (uvjetni) glagolski način; zajedničko ime za oblike s pomoću kojih se glagolski proces izriče kao uvjetovan, ovisan o nekoj pretpostavci; npr. došao bih (k. sadašnji) da imam vremena, bio bih došao (k. prošli) da sam imao vremena; k. često izražava i mogućnost, želju ili ublaženu tvrdnju, npr. jeo bih, došao bih.