kondicija značenje

kondicija (lat.), okolnosti, uvjeti, prilike u kojima se netko nalazi; sposobnost za neki napor ili za izvođenje neke radnje (npr. u športu).