kondenzator. značenje

kondenzator. 1. stroj aparat za pretvaranje pare ili plina u tekućinu odvođenjem topline. 2. el par međusobno izoliranih vodiča (ob. ploča ili folija među kojima je neki dielektrik); istosmjernu struju ne propušta, prolazu izmjenične struje pruža el. otpor koji je to manji što su njegov kapacitet i frekvencija struje veći; primjena vrlo raznolika, os. u elektronici.