Komunistička partija Jugoslavije značenje

Komunistička partija Jugoslavije (KPJ) → Savez komunista jugoslavije